Regulamin Sklepu Internetowego FASO

Copyright © 2023 FASO. All rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka Prywatności

INFORMACJE O SPRZEDAWCY:

Siedziba Firmy i Salon Sprzedaży:
FASO
ul. Złotowska 63B
60-184 Poznań
tel.: 61 670 73 09
NIP: 779-119-98-97
BANK BNP PARIBAS nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107

ZAMÓWIENIA

 • 1. Firma FASO prowadzi sprzedaż złotych obrączek za pośrednictwem sieci internet.
 • 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez strony www.faso.pl i www.faso.com.pl całodobowo.
 • 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • 4. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie.
 • 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Firma FASO potwierdzi klientowi przyjęcie i realizację zamówienia przesyłając pocztą elektroniczną na wskazany adres stosowną wiadomość.
 • 6. Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 • 7. Klient ma prawo do zmiany lub wycofania zamówienia do czasu wysłania przez sklep wiadomości potwierdzającej wysyłkę towaru.
 • 8. Firma FASO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia jeżeli formularz został nieprawidłowo wypełniony lub jeżeli brakuje w nim danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • 1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie do 14 dni roboczych na podany w formularzu adres. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. Kurier może również telefonicznie umówić się z klientem na odbiór przesyłki jednak sprzedawca nie ma na to bezpośredniego wpływu i zależy to tylko od kuriera.
 • 2. Zamówione wyroby klient może odebrać osobiście w salonie firmowym FASO po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.
 • 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

CENY

 • 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • 3. Do każdego zakupionego produktu należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostarczenia.
 • 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.

PARAGONY I FAKTURY

 • 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 • 2. Paragon lub fakturę VAT należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

PŁATNOŚCI

 • 1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione produkty:
  gotówka – odbiór osobisty w salonie FASO po uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu
  BANK BNP PARIBAS nr: 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
  przelew na rachunek sklepu
  BANK BNP PARIBAS nr: 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
  opłata przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki po uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu
  BANK BNP PARIBAS nr: 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia

ZWROT ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

 • 1. Klient ma prawo zwrócić zakupione wyroby bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów”
 • 2. Klient zobowiązany jest do wysłania na własny koszt zwracanego produktu w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą VAT, metkami i certyfikatami którymi opatrzony był produkt
 • 3. Zwracany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania bądź przerabiania itp.
 • 4. Zwrot nie obejmuje wyrobów, w których Klient podczas zamawiania wprowadził jakiekolwiek modyfikacje oraz obrączek odebranych osobiście w salonie firmowym FASO.
 • 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.
 • 6. Zwrot zapłaty Klientowi nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

GWARANCJA

 • 1. Firma FASO udziela wieczystej gwarancji producenta na wady fabryczne.
 • 2. UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji wyrobów!

REKLAMACJE

 • 1. Klient ma prawo reklamować zakupione produkty w przypadku wystąpienia wad produktu, w tym celu należy odesłać reklamowany towar na adres siedziby firmy:
  FASO
  ul. Złotowska 63B
  60-184 Poznań
  Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kserokopię paragonu bądź faktury VAT oraz krótką informację z opisem wady.
 • 2. Produkty zakupione w sklepie internetowym można również reklamować osobiście, dostarczając je bezpośrednio do salonu firmy pod adresem:
  FASO
  ul. Złotowska 63B
  60-184 Poznań
 • 3. W przypadku stwierdzenia wad produktu wynikających z winy producenta, Sprzedawca naprawi bądź wymieni produkt na nowy i odeśle na własny koszt w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

DANE OSOBOWE

 • Administrator sklepu internetowego faso.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności i dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych aby każdy internauta korzystający z tej strony czuł się w pełni bezpiecznie. Korzystanie ze sklepu internetowego faso.pl oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies, która znajduje się tutaj.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012
 • 2. Firma FASO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej FASO.

Życzymy udanych zakupów
FASO Obrączki Ślubne