Polityka prywatności

Copyright © 2023 FASO. All rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator sklepu internetowego faso.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności i dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych aby każdy internauta korzystający z tej strony czuł się w pełni bezpiecznie. Korzystanie ze sklepu internetowego faso.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

2. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii stosowanych w sklepie internetowym faso.pl.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail biuro@faso.pl.

4. Wszelkie Dane Osobowe i adresowe podane przez Użytkownika w sklepie internetowym faso.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy rozwój strony.

§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem np. Infolinia, Poczta, Facebook itp. jest firma FASO ul. Złotowska 63B, 60-184 Poznań – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

2. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Użytkownik dobrowolnie podaje Dane Osobowe za pomocą: formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze; pisząc e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony na podstronie kontaktowej lub kontaktując się telefonicznie, jednak zastrzegamy sobie prawo, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodzę uniemożliwiającą realizację zamówienia. Podając swoje dane oświadczasz, że są one zgodne z prawdą.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu realizacji zamówień, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub usługach oferowanych przez Administratora.

5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@faso.pl.

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

7. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z realizacją usługi, do czasu odwołania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

W razie, gdy zostanie zgłoszone żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Państwa danych. W takim przypadku Twoje dane zostaną zablokowane co oznacza zapewnienie, że ograniczymy do nich dostęp oraz inne działania techniczne i organizacyjne. Dostęp do określonych danych będzie miał jedynie nasz wewnętrzny inspektor danych osobowych. Zablokowane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do zdefiniowanych wcześniej celów.

8. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na stronie.

9. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

10. Dane Osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

11. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

12. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

13. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności:
– dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,
– przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień,
– firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych

14. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa zamówienia, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda (podczas rejestracji wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, pisząc e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony na podstronie kontaktowej lub kontaktując się telefonicznie);
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i/lub usług.

16. W przypadku kontroli wykonywanej przez uprawnione do tego podmioty, związanej z wypełnianiem przepisów RODO, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom tychże podmiotów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

 

§3 FORMULARZE

1. Na stronie zastosowane są następujące rodzaje formularzy:
Formularz rejestracyjny, który umożliwia założenie konta na stronie. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji zamówień;
Formularz kontaktowy lub e-mail na stronie kontaktowej, który umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem;
Formularz komentarzy i oceny produktów na stronie. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie wykluczeniu spamu. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

2. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy/ocen zamieszczanych przez czytelników strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§4 TECHNOLOGIE 

1. W sklepie internetowym stosowane są następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
Google Analytics – w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę.

2. Artykuły na stronie sklepu internetowego mogą zawierać osadzone treści (np. filmy z YouTube, Vimeo, mapy Google, obrazki z Instagrama, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

3. W sklepie internetowym mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Wszystkie treści i zdjęcia umieszczone na stronie sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich Administratora lub są zakupione w serwisach typu i-stock. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona faso.pl używa plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa Urządzeniu końcowym.

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer, laptop, smartfon, Smart TV). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Z uwagi na cel, stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
niezbędne do działania strony, umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
– pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
wydajnościowe – umożliwiające zbieranie statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.;
statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika a strona będzie uzyskiwała dostęp do tych informacji.

Wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Data publikacji Polityki Prywatności: 24.05.2018 r.